هراسان بازار میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

هراسان: بازار میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی آمریکا تحت فشار اروپا در عنوان برجام است / فرانس‌24

شبکه فرانس 24 گزارش داد: قدرت های اروپایی اعمال فشار به مدیر جمهوری آمریکا جهت رعایت مفاد توافق هسته ای کشور عزیزمان ایران را زیاد کردن داده اند.

آمریکا تحت فشار اروپا در عنوان برجام است / فرانس‌24

فرانس 24: آمریکا تحت فشار اروپا در عنوان برجام است

عبارات مهم : ايران

شبکه فرانس 24 گزارش داد: قدرت های اروپایی اعمال فشار به مدیر جمهوری آمریکا جهت رعایت مفاد توافق هسته ای کشور عزیزمان ایران را زیاد کردن داده اند.

به گزارش صدا و سیما به نقل از شبکه تلويزيوني فرانس بيست و چهار، دونالد ترامپ قرار است در خصوص توافقنامه هسته اي ايران و وضع تحريم عليه اين کشور تصميم گيري کند. معلوم نيست که وي چه تصميمي خواهد گرفت، ولی تحريم جديد ايران از سوي آمريکا، به منزله پايان اين توافقنامه بين المللي خواهد بود. گزارشگر اين شبکه گفت: دونالد ترامپ يکي از سرسخت ترين مخالفان توافقنامه هسته اي ايران است.

آمریکا تحت فشار اروپا در عنوان برجام است / فرانس‌24

رئيس جمهوري آمريکا در اکتبر گذشته از تاييد توافقنامه خودداري کرد. وي ممکن است امروز به وضع تحريم هاي جديد عليه برنامه هسته اي ايران تصميم بگيرد. ولی به گفته بسياري از مقامات آمريکايي، دونالد ترامپ احتمالا تصميم گيري را به آينده موکول خواهد کرد و به وضع تحريم عليه مسايل ديگر مبادرت مي کند. فرانس بيست و چهار بخشي از سخنان استيو منوچين وزير خزانه داري آمريکا را پخش کرد.

وي گفت: فعاليت هاي ديگري خارج از توافقنامه هسته اي در حال انجام هست، از جمله آزمايش موشک هاي بالستيک و نقض حقوق بشر و يا پرسشها ديگري که ما به تحريم عليه اين کارها ادامه خواهيم داد. گزارشگر افزود: از نظر اروپا توافقنامه هسته اي ايران کارايي داشته و نبايد زير پرسش قرار بگيرد. قدرت هاي بزرگ اروپايي با نشانه متقاعد کردن دونالد ترامپ به خودداري از حمله به توافقنامه هسته اي منعقد شده است در وين، اعمال فشار را تشديد کرده اند.

شبکه فرانس 24 گزارش داد: قدرت های اروپایی اعمال فشار به مدیر جمهوری آمریکا جهت رعایت مفاد توافق هسته ای کشور عزیزمان ایران را زیاد کردن داده اند.

فرانس بيست و چهار بخشي از سخنان ژان-ايو لودريان وزير امور خارجه فرانسه را پخش کرد. لو دريان گفت: امروز اخباري که در عملکرد طرف ايراني در اجراي توافقنامه ترديد ايجاد کند، وجود ندارد از اين رو عمل به تعهدات از سوي طرف هاي ذيربط مسئله مهمي هست. در نتيجه متحد ما آمريکا نيز مي بايست به اين تعهدات عمل کند. گزارشگر ادامه داد: پایتخت کشور عزیزمان ایران نيز اعلام کرد در صورت وضع تحريم هاي اقتصادي آمريکا، به مقابله به مثل مبادرت کرده و براي هر سناريويي آماده است.

واژه های کلیدی: ايران | آمريکا | فرانسه | گزارشگر | دونالد ترامپ | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs